Քննարկում:Աղանդավորություն

նախ պետք է հասկանալ ինչ է աղանդը - քրիստոնեության մեջ աղանդ է համարվում այն կրոնական շարժումը, որը շեղված է Աստվածաշնչյան աստվածաբանական և դավանաբանական/Նիկիական հավատո հանգանակ/սկզբունքներից և ոչ թէ պետական եկեղեցու ոչ աստվածաշնչյան ավանդություններից ։– Այս անստորագիր գրառման հեղինակն է ‎Lemark-g (քննարկում|ներդրումներ) մասնակիցը։

Return to "Աղանդավորություն" page.