Քարոզգիրք (5243, Գրիգոր Տաթևացի)

Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզգիրք (5243), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5243 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1623 թվականին Պողոս Տյուրիկցի գրիչի կողմիցԵրևանում: Ստացողը եղել է Մովսես րաբունապետը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 16x10 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 288, մագաղաթ թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով, լաթե կրկնակազմով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ, աստառը՝ թուղթ, նոտրգիր, ի բանից Արիստոտէլի, Գուշակութիւնք: Հիշատակարաններ գրչի՝ 284ա, հետագայի՝ 287ա (1771 թ.), 1բ (1884 թ.), 16ա (19-րդ դար), 287ա (1900 թ.), կնիք 4բ (1720 թ., Դանիէլ վարդապետ), (Ավետիք աբեղա)[1]:

Քարոզգիրք (5243, Գրիգոր Տաթևացի)
Գրիչ՝ Պողոս Տիւրիկցի
Ստացող՝ Մովսես րաբունապետ
Տարեթիվ՝ 1623 թվական
Վայր՝ Երևան
Թերթեր՝ 288, մագաղաթ
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 16x10 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 21
Կազմ կաշեպատ տախտակ, լաթե կրկնակազմ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • նաև՝ Խրատ:
  • Դեղագիր:
  • Մարմնախաղաց (1771 թ., հոգւոյ վանք, գրիչ՝ Աւետիք աբեղա):

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 65 — 1552 էջ։