Քարոզգիրք (5223, Գրիգոր Տաթևացի)

Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզգիրք (5223), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5223 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1450-1456, 1460-1462, 1683 թվականներին Մարտիրոս եպիսկոպոս (Ա), Սիմեոն (Բ) գրիչների կողմից Թորթանա վանքում, Եանարտաշ Ս․ Նշանում (Ա), Պուրասում, Երուսաղեմում (Բ): Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18x13 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 245 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Ունի Գրիգոր Տաթևացու 1, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 32բ, 133բ, 181ա, 204ա (1450-1456 թթ․), 92ա, 145բ, 200բ (1460-1462 թթ․), 243բ (1683 թ․), հետագայի՝ 2ա, 2բ (1734 թ․), 83բ (1882 թ), կնիք՝ 37բ (Վարդան)[1]:

Քարոզգիրք (5223, Գրիգոր Տաթևացի)
Գրիչ՝ Մարտիրոս եպիսկոպոս (Ա), Սիմէոն (Բ)
Տարեթիվ՝ 1683 թվական
Վայր՝ Թորթանա վանք, Եանարտաշ Ս․ Նշան, Պուրաս, Երուսաղեմ
Թերթեր՝ 245
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18x13 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 31, 33-42
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 61-62 — 1552 էջ։