Քաղաքատիպ ավանը (ռուսերեն կարճ՝ п.г.т. ) բնակավայրի տեսակ է, որը ստեղծված է եղել ԽՍՀՄ-ում։ Բնակչության թվաքանակով զբաղեցնում է միջնական դիրք քաղաքի և գյուղի միջև։