Տօնացոյց (5308)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Տօնացոյց (5308), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5308 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1698 թվականին Աբրահամ գրիչի կողմից Ամրդոլու վանքում։ Ստացողը եղել է Ղազար վարդապետը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 10,5x8 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 191 թերթից։ Գրված է միասյուն, բոլորգրով։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կապույտ կտավ։ Հիշատակարան գրչի՝ 128ա, 189ա, ստացողի, 1ա, 1բ (1697 թ.), 154ա (1698 թ.)[1]:

Տօնացոյց (5308)
Գրիչ՝ Աբրահամ
Ստացող՝ Ղազար վարդապետ
Տարեթիվ՝ 1698 թվական
Վայր՝ Ամրդոլու վանք
Թերթեր՝ 191
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 10,5x8 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 20
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • նաև` Աղոթք, Գանձ։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 79 — 1552 էջ։