Տատանողական ռեակցիաներ

Տատանողական ռեակցիաներ, այն ռեակցիաները, որոնց ընթացքում տեղի է ունենում ռեակցվող նյութերի կոնցենտրացիաները պարբերական փոփոխվում են։ Ամենահայտնի տատանողական ռեակցիաներից է Բելոուսովի-Ժաբոտինսկու ռեակցիան: Այս ռեակցիան առաջին անգամ ուսումնասիրվել է 20-րդ դարի 60-ական թվականներին։ Այն իրենից ներկայացնում է մալոնաթթու կատալիզատոր-օքսիդացումը բրոմատ իոններով, ներկայությամբ, թթվային միջավայրում։ Կոնցենտրացիաների տատանումները երևում է դեղին գունավորման անհայտացման և ի հայտ գալու շնորհիվ, որը առաջանում է իոնների պատճառով։ Պարբերաբար փոփոխվում է նաև ռեակցիայի ընթացքում առաջացող ինտերմեդիատների () կոնցենտրացիաները և ջերմաստիճանը: Ռեակցիայի մեխանիզմը հետևյալն է՝

- Օքսիդացման արգասիքներ

Բրոմալոնային թթուն առաջանում է հետևյալ ռեակցիայի արդյունքում՝

Գումարային հավասարումը ունի հետևյալ տեսքը՝

Այս մեխանիզմը առավելապես պարզեցված է։ Իրական մեխանիզմում հաշվվում է մոտ 22 փուլ։

ԱղբյուրներԽմբագրել

  • Физико-химические основы неорганической химии, Ю.Д.ТРЕТЬЯКОВ, Том 1