Վիքիպեդիա:Վիքիդասընթաց մարզերի ուսուցիչների համար/2015/Վիքիդարան

user_name submetric 2015-07-01 00:00:00 2015-08-01 00:00:00 2015-09-01 00:00:00 2015-10-01 00:00:00 2015-11-01 00:00:00 2015-12-01 00:00:00 2016-01-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00 2016-03-01 00:00:00 2016-04-01 00:00:00 2016-05-01 00:00:00 2016-06-01 00:00:00 Ընդամենը
Ընդամենը positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 43937 37627 31481 19293 36966 37982 207286
Ընդամենը negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 -73 -76 -8 -57 -29 -112 -355
Ընդամենը pages_created 0 0 0 0 0 0 18 17 16 9 12 11 83
Ընդամենը edits 0 0 0 0 0 0 34 24 28 13 14 54 167
Alinamovsisyan87 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000
Alinamovsisyan87 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3
Alinamovsisyan87 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Alinamovsisyan87 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Alvard Gevorgyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anahit19 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anahit19 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anahit19 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anahit19 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anitorosyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anitorosyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anitorosyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anitorosyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenuhi Yenokyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenuhi Yenokyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenuhi Yenokyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenuhi Yenokyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bstepan008 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bstepan008 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bstepan008 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bstepan008 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GevorgyanAnna positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GevorgyanAnna negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GevorgyanAnna pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GevorgyanAnna edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haykush1979 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haykush1979 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haykush1979 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haykush1979 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lil1977 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32968 32968
Lil1977 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78 -78
Lil1977 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Lil1977 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
LilitBadalyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
LilitBadalyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 -31
LilitBadalyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LilitBadalyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Lusik Dovlatyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lusik Dovlatyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lusik Dovlatyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lusik Dovlatyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Hanisyan7 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Hanisyan7 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Hanisyan7 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Hanisyan7 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MariamBalayan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MariamBalayan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MariamBalayan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MariamBalayan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narek1620 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narek1620 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narek1620 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narek1620 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARnarine Matevosyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARnarine Matevosyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARnarine Matevosyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARnarine Matevosyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelly Ghazaryan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelly Ghazaryan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelly Ghazaryan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelly Ghazaryan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovsanna 87 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovsanna 87 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovsanna 87 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovsanna 87 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shush1991 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shush1991 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shush1991 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shush1991 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անտոնյան Անժելա positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անտոնյան Անժելա negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անտոնյան Անժելա pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անտոնյան Անժելա edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արարատ Թրվանց positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արարատ Թրվանց negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արարատ Թրվանց pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արարատ Թրվանց edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Զաբելա Աբելյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 9667 15028 31481 19293 36966 0 112435
Զաբելա Աբելյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 -43 -76 -8 -57 -29 0 -213
Զաբելա Աբելյան pages_created 0 0 0 0 0 0 4 6 16 9 12 0 47
Զաբելա Աբելյան edits 0 0 0 0 0 0 16 11 28 13 14 0 82
Լիլիթ Սարգսյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մելիքյան Համեստ positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մելիքյան Համեստ negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մելիքյան Համեստ pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մելիքյան Համեստ edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նարինե Մուրադյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 34270 22599 0 0 0 0 56869
Նարինե Մուրադյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 -30
Նարինե Մուրադյան pages_created 0 0 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 25
Նարինե Մուրադյան edits 0 0 0 0 0 0 18 13 0 0 0 0 31
Ներսեսյան Լեյլի positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ներսեսյան Լեյլի negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ներսեսյան Լեյլի pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ներսեսյան Լեյլի edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ռուզաննա Պեպանյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ռուզաննա Պեպանյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ռուզաննա Պեպանյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ռուզաննա Պեպանյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0