1. Հոդվածը գրել Օրինակի հիման վրա

Մասնակից 1Խմբագրել

 1. Ժողովածու (3212) - էջ 484
 2. Ժողովածու (3383) - էջ 501
 3. Ժամանակաց զրոյցք (3517, Միխայել Ասորի) - էջ 517
 4. Պատմութիւն (3825, Ագաթանգեղոս) - էջ 547
 5. Ժողովածու (4034) - էջ 568
 6. Ժողովածու (4311) - էջ 596

Մասնակից 2Խմբագրել

 1. Ժողովածու (3213) - էջ 484
 2. Ժողովածու (3384) - էջ 501
 3. Ժողովածու (3515) - էջ 517
 4. Ժողովածու (3826) - էջ 547
 5. Սաղմոսարան․ ժամագիրք (4037) - էջ 569
 6. Ժողովածու (4322) - էջ 597
 7. Բոբի խորտկարանը

Մասնակից 3Խմբագրել

 1. Ժողովածու (3114) - էջ 484
 2. Տաղարան (3386) - էջ 502
 3. Ժողովածու (3520) - էջ 517
 4. Ժողովածու (3827) - էջ 547
 5. Ժողովածու (4040) - էջ 569
 6. Ժողովածու (4326) - էջ 597

Մասնակից 4Խմբագրել

 1. Մաշտոց ձեռաց (3115) - էջ 484
 2. Ժողովածու (3388) - էջ 502
 3. Ժողովածու (3521) - էջ 517
 4. Ժողովածու (3828) - էջ 547
 5. Մատյան ողբերգության (4041, Գրիգոր Նարեկացի) - էջ 569
 6. Ժողովածու (4628) - էջ 597

Մասնակից 5Խմբագրել

 1. Մաշտոց ձեռաց (3116) - էջ 484
 2. Ժողովածու (3389) - էջ 502
 3. Ժողովածու (3522) - էջ 518
 4. Ժողովածու (3829) - էջ 547
 5. Ծաղկաքաղ ի գրոց պատմագրաց (4044, Դավիթ Բաղիշեցի) - էջ 569
 6. Սաղմոսարան (4329) - էջ 597

Մասնակից 6Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Տաղարան (3218) - էջ 484
 2. Ժողովածու (3391) - էջ 502
 3. Ժողովածու (3523) - էջ 518
 4. Ժողովածու (3830) - էջ 547
 5. Ժողովածու (4045) - էջ 570
 6. Ժողովածու (4335) - էջ 598

Մասնակից 7Խմբագրել

 1. Ժողովածու (3227) - էջ 485
 2. Մատենագրութիւնք (3392, Սիմեոն Ջուղայեցի) - էջ 502
 3. Ժողովածու (3526) - էջ 518
 4. Ժողովածու (3835) - էջ 548
 5. Ժողովածու (4047) - էջ 570
 6. Ժողովածու (4337) - էջ 598
 7. Հայտամ Ալեսամի
 8. Յորն Անդերսեն
 9. Յո-Ինգե Բերգետ

Մասնակից 8Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Տաղարան (3228) - էջ 485
 2. Բառգիրք (3394) - էջ 503
 3. Ժողովածու (3527) - էջ 518
 4. Ժողովածու (3838) - էջ 548
 5. Ժողովածու (4050) - էջ 570
 6. Ժողովածու (4351) - էջ 600

Մասնակից 9Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Տաղարան (3229) - էջ 485
 2. Պատմութիւն Տարօնոյ (3403, Հովհաննես Մամիկոնյան) - էջ 503
 3. Ժողովածու (3531) - էջ 519
 4. Ժողովածու (3839) - էջ 548
 5. Ժողովածու (4063) - էջ 571
 6. Ժողովածու (4355) - էջ 600

Մասնակից 10Խմբագրել

 1. Ժողովածու (3231) - էջ 486
 2. Ժողովածու (3406) - էջ 504
 3. Ժողովածու (3562) - էջ 521
 4. Ժողովածու (3841) - էջ 549
 5. Ժողովածու (4064) - էջ 571
 6. Ժողովածու (4359) - էջ 600

Մասնակից 11Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Ժողովածու (3234) - էջ 486
 2. Ժողովածու (3408) - էջ 504
 3. Ժողովածու (3569) - էջ 522
 4. Ժողովածու (3853) - էջ 550
 5. Ժողովածու (4066) - էջ 572
 6. Ժողովածու (4370) - էջ 601

Մասնակից 12Խմբագրել

-Nika chareqishvili (քննարկում) 08:53, 6 Հունվարի 2017 (UTC)

Մասնակից 13Խմբագրել

--NaswKai (քննարկում) 13:21, 6 Հունվարի 2017 (UTC)