Վիքիպեդիա:Կրթական ծրագիր/Վիքիակումբների վիճակագրություն/Փետրվար 2019

Համայնքի բնակչություն (1) Ակտիվ մասնակիցներ (2) Ակտիվ մասնակիցների գործակից (3) Նոր մասնակիցներ Նոր մասնակիցների գործակից (4) Իգական/արական հարաբերակցություն Գումարային բայթեր (5) Բայթերի գործակից (6)
Ալավերդու վիքիակումբ 13100 29 0.221% 7 0.053% 45/21 547682 18885.6
Արևածագի վիքիակումբ 821 3 0.365% 0 0.000% 70/53 70014 23338.0
Գյումրու վիքիակումբ (ԿԱԶԱ) 121976 4 0.003% 0 0.000% 97586 24396.5
Գորիսի վիքիակումբ 20300 10 0.049% 2 0.010% 44/10 344433 34443.3
Դդմաշենի վիքիակումբ 2806 28 0.998% 0 0.000% 42/35 1039763 37134.4
Լեռնապատի վիքիակումբ 1661 46 2.769% 19 1.144% 132/145 2643070 57458.0
Կողբի վիքիակումբ 4530 16 0.353% 3 0.066% 45/21 545483 34092.7
Հացիկի վիքիակումբ 1044 15 1.437% 2 0.192% 22/13 643257 42883.8
Մրգավանի վիքիակումբ 1606 11 0.685% 1 0.062% 30/28 1566682 142425.6
Սպիտակի վիքիակումբ 13100 33 0.252% 20 0.153% 45/38 893433 27073.7
Ստեփանակերտի վիքիակումբ 55309 8 0.014% 0 0.000% 165/58 90840 11355.0
Վանաշենի վիքիակումբ 2364 18 0.761% 0 0.000% 38/10 449058 24947.7
Վարդենիկի վիքիակումբ 9880 26 0.263% 0 0.000% 42/21 371090 14272.7
Տողի վիքիակումբ 700 26 3.714% 0 0.000% 45/29 353023 13577.8
Քարվաճառի վիքիակումբ 500 35 7.000% 7 1.400% 51/46 800728 22877.9
Ընդամենը 236597 308 0.130% 0.000% 12200877 39613.2


1 - Մշտական բնակչությունն ըստ մարդահամարի տվյալների (ՀՀ - 2011, ԼՂՀ -2015)։
2 - Մասնակիցներ, որոնք ունեն մեկ խմբագրում ամսվա մեջ։
3 - Ակտիվ մասնակիցների հարաբերությունը բնակչության քանակին՝ արտահայտված տոկոսներով։
4 - Նոր մասնակիցների հարաբերությունը բնակչության քանակին՝ արտահայտված տոկոսներով։
5 - Վիքիպեդիայում, Վիքիբառարանում և Վիքիդարանում ներդրած դրական բայթերի գումարային մեծությունը։
6 - Գումարային բայթերի հարաբերությունը ակտիվ մասնակիցների թվին։
7 - Ներառում է նաև կրթական ծրագրի այլ մասնակիցներին