Վիետնամագիտություն, արևելագիտության ճյուղ, որը ուսումնասիրում է Վիետնամի լեզուները, պատմությունը, էկոնոմիկան, մշակույթը, արվեստը, կրոնը, փիլիսոփայությունը, էթնոգրաֆիան, նյութական և հոգևոր մշակույթի հուշարձանները։ Գիտնականը, որը ուսումնասիրում է վիետնամագիտություն կոչվում է վիետնամագետ։

Տես նաև խմբագրել