Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագիր - Այլ լեզուներ