Տիեզերական հարմարվողականության համախտանիշ - Այլ լեզուներ