Տեսական և կիրառական քիմիայի միջազգային միություն - Այլ լեզուներ