Վերնաթագավորություն (կենսաբանություն) - Այլ լեզուներ