Վարկային ռիսկ սնանկացման հավանականության Մերտոնի մոդել - Այլ լեզուներ