Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն - Այլ լեզուներ