Սուրբ ծնունդ, որը գրեթե չէր կատարվել - Այլ լեզուներ