Սյունիքի ազատագրական պայքար (1722-1730) - Այլ լեզուներ