Սերբիայի գիտությունների և արվեստի ակադեմիա - Այլ լեզուներ