Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին - Այլ լեզուներ