Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը Կորնթացիներին - Այլ լեզուներ