Պողոս առաքյալի առաջին նամակը Կորնթացիներին - Այլ լեզուներ