Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթ - Այլ լեզուներ