Ոստիկանական պատմություն 3։ Առաջնակարգ ոստիկանը - Այլ լեզուներ