Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում - Այլ լեզուներ