Մ. Ս. Շչեպկինի անվան բարձրագույն թատերական ուսումնարան - Այլ լեզուներ