Մոսկվայի փիլիսոփայության, գրականության և պատմության ինստիտուտ - Այլ լեզուներ