Միջին մասնագիտական կրթություն (ՄՄԿ) - Այլ լեզուներ