Մերձդաշտային հաղորդակցություն (NFC) - Այլ լեզուներ