Մարկոս Օպելիոս Անտոնիոս Դիադումենիանոս - Այլ լեզուներ