Մարդու և քաղաքացու իրավունքների դեկլարացիա - Այլ լեզուներ