Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ - Այլ լեզուներ