Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում - Այլ լեզուներ