Հերցբերգի մոտիվիացիայի երկգործոն տեսություն - Այլ լեզուներ