Հերերոների և հոտենտոտների ապստամբություն - Այլ լեզուներ