Հեռանկարային հետազոտությունների ինստիտուտ - Այլ լեզուներ