Հաշվապահական հաշվեկշռի իրացվելիություն - Այլ լեզուներ