Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը պատմագրության մեջ - Այլ լեզուներ