Համընդհանուր ընդունված հաշվապահության սկզբունքներ - Այլ լեզուներ