ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն - Այլ լեզուներ