Կյանքի, տիեզերքի և նման այլ երևույթների մասին հարցը - Այլ լեզուներ