Խորհրդա-գերմանական առևտրային համաձայնագիր - Այլ լեզուներ