Խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում - Այլ լեզուներ