ԽՍՀՄ Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ - Այլ լեզուներ