Ժողովրդական բանահյուսության ձմեռային կերպարներ - Այլ լեզուներ