Թագավորական ընկերության փիլիսոփայական գրառումներ - Այլ լեզուներ