Զանգվածի և էներգիայի համարժեքություն - Այլ լեզուներ