Գալակտիկական կոորդինատային համակարգ - Այլ լեզուներ