Աֆրիկայի միասնության կազմակերպություն - Այլ լեզուներ