Արևելք (թերթ, Ստամբուլ, 1884-96, 1898, 1912) - Այլ լեզուներ